Miljöpolicy

Miljöpolicy

Miljöpolicy för Höörs motorklubb

 

Antagen 2007 och reviderad 2017.

 

Höörs motorklubb ska verka för miljötänkandet i alla delar av verksamheten. Genom ett ständigt förbättringsarbete se till att verksamheten ger upphov till allt mindre belastning på miljön.

 

Det ständiga förbättringsarbetet ska stärkas genom att öka samtliga medlemmars kunskap om miljön.

 

Öppenhet och insamlande av erfarenhet ska prägla vårt miljöarbete.

 

Resultatet ska delas med till alla våra medlemmar samt kunna visas för intresserade och allmänhet.

 

Vår verksamhet ska följa Svenska Bilsportsförbundets miljöpolicy samt klubbstyrelsens beslutade åtagande.

 

Miljöpolicy ska utgöra grund för miljömål i vårt ständiga förbättringsarbete.


Copyright  © Höörs Motorklubb